ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ 1/3 20:00

Την Παρασκευή 1-3-2013 στις 20.00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνέλευση μας.

Advertisements