Ομάδα Προβολών

Η ομάδα πραγματοποήσε κινηματογραφικές προβολές σε τακτική βάση (κάθε Κυριακή) από τον Γενάρη ως τον Ιούλιο του 2016